Företaget erbjuder

Föreningsutveckling/styrelseutveckling

Emm Ell hjälper föreningar att bedriva en målinriktad och framgångsrik verksamhet. Föreningar behöver vila på en stadig grund, och i föreningsvärlden är det stadgarna. Väl genomarbetade och välgenomtänkta stadgar är föreningens bästa vän — någonting att hålla i när åskan går. Det är som bekant i nöden som vännen prövas. Att omarbeta stadgar tar ett bra tag, och det gäller att göra den översynen innan det blåser upp till storm. Det är stadgarna som beskriver och bygger en organisation för att föreningens vilja — föreningens “själ” — ska kunna förverkligas.
Jag hjälper också med glädje till att medverka då föreningsstyrelsen ska planera sin kommande verksamhet. En bra planering är som en bra karta. Den gör det lätt att hitta rätt… — när man vet var man är och vart man ska!
En välkänd sanning är också att att all utveckling börjar med individen! Om människor ska lägga ner tid och engagemang på att delta i föreningslivet ska man ju få något tillbaka! Arbetet i föreningen måste kännas meningsfullt och stimulerande. Ett styrelseutvecklingsprogram kan ge den injektion ni behöver.

Hur ska projektidéerna formuleras?

Jag hjälper gärna till att vaska fram vilka projekt ni i styrelsen vill driva, hur mål kan formuleras och vilka strategier styrelsen vill använda för att nå målen.

Var hittar man finansiering?

Det finns alltid finansieringsmöjligheter till bra projekt! Men var hittar föreningen finansieringen?
Lugn — jag hjälper gärna till!

Fungera som mötesordförande

Jag tycker att många förslag och kontrapropositioner är stimulerande, men tycker naturligtvis även om möten där koncensus råder.
Behöver ni en van ordförande för förbundsmötet, stämman eller årsmötet så medverkar jag gärna. Som erfaren mötesordförande i politiska sammanhang är jag van vid att hantera flera olika förslag vid beslutstillfället. Det är ju själva kärnan i demokratin!

Projektledare

Jag vill gärna medverka i projektarbete för att utveckla!
Det kan t ex handla om projekt inom områdena demokrati, jämställdhet, utveckling av kvinnors företagande eller förebyggande arbete rent allmänt t ex brottsförebyggande, folkhälsofrågor etc. där mina tidigare arbeten, kunskaper, insatser och kontakter kommer väl till pass.

Mina förhoppningar

Jag hoppas att på ett entusiasmerande och engagerat sätt bidra till att du och din förening, din bygd, din kommun och ditt län växer och frodas av att anlita mig, min inspiration, mitt engagemang, min kunskap och min erfarenhet.