Om Monica

Jag har varit aktiv i föreningslivet i mĺnga ĺr som ordförande, kassör, eller revisor, pĺ bĺde lokal- och riksnivĺ och i olika typer av föreningar.
Jag har även erfarenhet av att ha varit ordförande i kommunala samt landstingskommunala sammanhang (Region Skĺne) och är genuint intresserad av demokratifrĺgor.

Bild pĺ Monica

Jag driver företaget sedan början av 2000-talet, och driver även egenanställningsföretaget Trampolin Syd (www.trampolinsyd.se) tillsammans med 2 kollegor. Sĺ jag tror verkligen pĺ att skapa utveckling tillsammans med andra!

I företaget Emm Ell arbetar jag med föreningsutveckling och styrelseutveckling, men ocksĺ med utveckling av en bygd, en kommun eller ett län med hjälp av och i samarbete med föreningarna i omrĺdet.
Jag är dessutom besjälad av utveckling pĺ lika villkor för bĺde kvinnor och män, sĺ att arbeta med jämställdhet ingĺr i företagsportföljen.