Om Monica

Jag har varit aktiv i föreningslivet i många år som ordförande, kassör, eller revisor, på både lokal- och riksnivå och i olika typer av föreningar.
Jag har även erfarenhet av att ha varit ordförande i kommunala samt landstingskommunala sammanhang (Region Skåne) och är genuint intresserad av demokratifrågor.

Bild på Monica

Jag driver företaget sedan början av 2000-talet, och driver även egenanställningsföretaget Trampolin Syd (www.trampolinsyd.se) tillsammans med 2 kollegor. Så jag tror verkligen på att skapa utveckling tillsammans med andra!

I företaget Emm Ell arbetar jag med föreningsutveckling och styrelseutveckling, men också med utveckling av en bygd, en kommun eller ett län med hjälp av och i samarbete med föreningarna i området.
Jag är dessutom besjälad av utveckling på lika villkor för både kvinnor och män, så att arbeta med jämställdhet ingår i företagsportföljen.